國立公共資訊圖書館 National Library of Public Information
讀者服務

休館日:05日;12日;15日;16日;17日;18日;26日;28日

多元文化服務-越南文簡介

多元文化服務


Cùng với làn sóng toàn cầu hóa, liên kết giữa Đài Loan và các nước trên thế giới ngày càng trở nên gần hơn, văn hóa không còn là sự phát triển theo định hướng đơn lẻ, mà đã trở thành sự kết nối giữa truyền thống và đa dạng hóa. Thư viện Quốc gia Đài Trung trở thành thư viện công cộng cấp quốc gia, phục vụ cộng đồng, cung cấp cho tất cả độc giả quyền truy cập thông tin một cách công bằng, miễn phí,  kịp thời và thuận lợi. Vì mục đích tôn trọng tất cả các dân tộc, phản ánh các giá trị văn hóa đa dạng. Thư viện quốc gia Đài Trung thúc đẩy các hoạt động đa văn hóa, kỳ vọng thông qua các hoạt động, dịch vụ, bộ sưu tập… để cung cấp nguồn học tập và giải trí một cách chất lượng cao cho độc giả trong và ngoài nước.

(隨著全球化浪潮,臺灣與世界各國之間的連繫日漸緊密,文化不再是以單一面向呈現,而是成為主流與多元的交會。而國立公共資訊圖書館為國立級之公共圖書館,以全國社會大眾為服務對象,提供所有讀者能有獲取公平、自由、適時及便利之圖書資訊權益。為尊重所有族群,體現多元文化價值,本館推動多元文化服務,期能以活動、服務、館藏等管道,提供國內外讀者優質的學習與休閒資源。)


Hiện nay, hoạt động đa văn hóa của thư viện được chia thành năm khu vực: các trung tâm dữ liệu nước Mỹ, trung tâm dữ liệu nước Pháp và trung tâm dữ liệu nước Anh đã ký kết thỏa thuận hợp tác với thư viện; ngoài ra, thư viện còn xây dựng Taiwan Corner "Gặp nhau tại Đài Loan” và cung cấp hoạt động cho người Đông Nam Á nhập cư mới tại Đài Loan. Các trung tâm dữ liệu về 3 nước Mỹ, Pháp, Anh được bố trí tại tầng 3 trong khu vực dịch vụ đa văn hoá tại thư viện mới xây; bộ sưu tập sách về  người nhập cư mới trong khu vực Đông Nam Á được bố trí tại tầng 5 trong khu vực triển lãm sách nước ngoài, trước đó tại tầng 3 của các khu vực phục vụ đa văn hóa từ thời gian khu vực Đông Nam Á là các  triển lãm theo chủ đề văn hóa Đông Nam Á không theo định kỳ, bao gồm triển lãm sách, triển lãm văn hóa…

(本館目前的多元文化服務主要可分為四個方面,除與本館簽訂合作協定的美國資料中心、法國資料中心及英國資料中心外,另並提供東南亞新住民服務。三國資料中心設置於新館三樓多元文化服務區,東南亞新住民館藏設置在五樓外文圖書閱覽區,三樓樂齡書展區旁則有不定期的東南亞文化主題展,包括書展、文化展等。)

I. Trung tâm dữ liệu nước Mỹ(美國資料中心)

Ngày 20 tháng 1 năm 2005, Thư viện quốc gia Đài Trung đã ký thỏa thuận với Hiệp hội nước Mỹ tại Đài Loan thành lập trung tâm dữ liệu nước Mỹ đầu tiên tại Đài Loan, bắt đầu 5 năm quan hệ hợp tác giữa hai tổ chức. Hiện nay thư viện có hơn 4,000 cuốn sách, phần lớn do chính phủ nước Mỹ sau khi cân nhắc lựa chọn chủ đề gửi tặng, chủ yếu là các tác phẩm giới thiệu văn hoá, văn học nước Mỹ. Ngoài ra, hàng tháng thư viện định kỳ tổ chức các hoạt động, bao gồm: thời gian câu chuyện tiếng Anh, cùng đọc tin tức tiếng Anh cũng như các buổi diễn giảng về văn hóa . Hàng năm thư viện tổ chức hơn 70 hoạt động, năm 2011 số độc giả tham gia các hoạt động vượt qua con số 60.000 người và đạt được thành công đáng kể. Sau khi di chuyển thư viện đến địa điểm mới, hiện nay trung tâm dữ liệu nước Mỹ đã hoàn thành xây dựng khu vực đa văn hóa, lấy phong cách thiết kế Cốc Đại Hiệp, đồng thời thư viện được trang bị công nghệ tương tác như iPad, máy tính để bàn, sách điện tử Kindle và màn hình công nghệ cảm ứng, trong thời gian mở cửa cung cấp cho độc giả nhiều hơn nữa các dịch vụ đa dạng hóa.

(民國94年1月20日本館與美國在臺協會簽署協議書設立全臺第一個美國資料中心(American Corner),目前館藏有4千餘冊(件),多由美國國務院精選主題後寄送典藏,以介紹美國文化、文學等特色著作為主,另每月定期舉辦各類型活動,包括英語故事時間、共讀新聞英語及文化講座,每年平均逾70場,成效斐然;遷館後,目前新的美國資料中心已於新館多元文化區重新完工,以大峽谷為設計意象,並配備包括iPad、平板電腦、Kindle電子書及觸控螢幕等互動科技設備,將於開館時提供更多樣化的服務。)


II. Trung tâm dữ liệu nước Pháp(法國資料中心)

Ngày 16 tháng 6 năm 2011, thư viện quốc gia Đài Trung đã ký thỏa thuận 2 năm với Hiệp hội nước Pháp tại Đài Loan, hợp tác thành lập Trung tâm dữ liệu nước Pháp (French Corner), trở thành trung tâm dữ liệu nước Pháp thứ hai trên thế giới. Trung tâm dữ liệu nước Pháp tại thư viện do Văn phòng văn hóa và hợp tác học thuật hiệp hội nước Pháp tại Đài Loan cung cấp lâu dài các ấn phẩm xuất bản cũng như nguồn thư viện kỹ thuật số, đồng thời giới thiệu các thông tin có liên quan đến đánh giá bộ phim, văn học nghệ thuật, thông tin du học…v.v.

(民國100年6月16日本館與法國在臺協會簽署為期2年的協議備忘錄,合作成立「法國資料中心」(French Corner),為世界第2個法國資料中心,將由法國在臺協會學術合作暨文化處長期提供出版品及該國國家圖書館的數位館藏資源,並引進電影欣賞、藝文活動或留學服務等相關資源。)


III. Trung tâm dữ liệu nước Anh (英國資料中心)


QRCode Ngày 22 tháng 12 năm 2011, để phát triển các dịch vụ đa văn hóa và thúc đẩy giao lưu văn hoá, Thư viện quốc gia Đài Trung với thỏa thuận hợp tác với Hội đồng nước  Anh tại văn phòng Đài Bắc trong thời hạn hai năm, bắt đầu quan hệ hợp tác giữa hai bên thành lập Trung tâm dữ liệu nước Anh (British Corner). Thông qua việc thiết lập quan hệ đối tác, thư viện thu thập sách mới xuất bản, tài liệu nghe nhìn, thúc đẩy hoạt động du học nước ngoài cũng như các hoạt động có liên quan đến nước Anh. Nội dung bao gồm các thông tin về giáo dục, thi cử, văn hóa, học tập tiếng Anh, du lịch và nghệ thuật. Trung tâm dữ liệu nước Anh được bố trí tại tầng 3 trong khu vực đa dạng văn hóa tại thư viện mới, không gian thiết kế có sức hấp dẫn của phong cách hiện đại nước  Anh, ánh sáng tươi sáng, màu sắc sống động. Sau khi trung tâm dữ liệu vương quốc Anh đi vào hoạt động sẽ cung cấp cho độc giả các thông tin từ văn hóa, lịch sử, xã hội, địa lý nước Anh đến thông tin du học. Trong tương lai, thư viện quốc gia Đài Trung sẽ là nơi dành cho những độc giả quan tâm đến các chủ đề, thư viện sẽ được tổ chức theo định kỳ các hoạt động trao đổi văn hóa, bao gồm: các buổi diễn giảng, nghiên cứu học tập, hoạt động văn hóa và kế hoạch trao đổi giáo dục…v.v., hy vọng độc giả có thể thưởng thức những hoạt động và kiến ​​thức đa dạng hóa của nước Anh.

(本館為發展多元文化服務以及促進文化交流,與英國文化協會臺北辦公室於民國100年12月22日簽署為期2年的合作備忘錄,作為雙方合作成立「英國資料中心」(British Corner) 的開端。透過合作夥伴關係的建立,蒐藏相關新出版書籍、視聽資料、推廣海外留學及英國相關活動,內容涵蓋教育、考試、文化、英語學習、旅遊及藝術等資訊。「英國資料中心」設置於本館新館三樓的多元文化服務區,其空間設計具有吸引人之現代英國風,光線明亮,色彩鮮明。英國資料中心啟用後,將提供從英國文化、歷史、社會、地理,到留學資訊等,未來也會針對民眾感興趣的主題,定期舉辦文化交流活動,包括講座、研習、文化活動及教育交流計畫等,期使民眾可以享受英國多元化知識與服務。)

[越南文版英國資料中心服務影音介紹(位於三樓)]


IV. Hoạt động người dân Đông Nam Á mới nhập cảnh tại Đài Loan(東南亞新住民服務) Những năm gần đây,  để đáp ứng sự gia tăng người dân mới nhập cư tại Đài Loan, Thư viện quốc gia Đài Trung bắt đầu thu thập một số tài liệu về văn hóa Đông Nam Á. Để phù hợp với việc xây dựng “Khu vực hoạt động đa văn hóa” trong năm 2010, thư viện đã  chuẩn bị “Kế hoạch ngắn, vừa , dài hạn phát triển tài liệu ngôn ngữ Đông Nam Á”, phát triển một cách có kế hoạch sách tài liệu ngôn ngữ Đông Nam Á, hy vọng có thể  cung cấp phương pháp lựa chọn và đăt mua tài liệu chất lượng cao, hỗ trợ thư viện công cộng quận, thành phố đặt mua những cuốn sách về ngôn ngữ Đông Nam Á trong tương lai, để phục vụ nhu cầu đọc sách của những người nhập cư mới ở các khu vực quận, thành phố và khu vực nông thôn. Đồng thời, thư viện quốc gia Đài Trung nhận được trợ cấp từ  “Kế hoạch bắt nguồn từ việc đọc sách” của Bộ Giáo dục. Căn cứ vào số liệu và sự phân bố dân số  Đông Nam Á nhập cư tại Đài Loan,  thư viện đánh giá,  xác định việc đặt mua tài liệu theo thứ tự ưu tiên. Hiện nay, thư viện quốc gia Đài Trung đang tích cực thực hiện công tác thu thập sách, tài liệu ngôn ngữ Đông Nam Á. Trong năm 2010 tổng số tiền đặt mua sách, tài liệu Việt Nam và các ngôn ngữ khác lên đến 2.240.589 đài tệ, thư viện lưu trữ tổng cộng 4.013 loại sách và tài liệu.Theo chủ đề và các loại tài liệu ngôn ngữ trong các nước Đông Nam Á, thư viện quốc gia Đài Trung hiện nay thu thập sáu loại  ngôn ngữ: Việt Nam, Indonesia, Thái Lan, Myanmar, Philippines, Malaysia và các nguồn tài nguyên thư viện khác, các loại thu tập bao gồm: sách, báo, tạp chí, tài liệu nghe nhìn…v.v, cung cấp cho độc giả Đông Nam Á cư trú tại Đài Loan sử dụng. Các bộ sưu tập bao gồm các loại sách trong các lĩnh vực phát triển tâm linh, giáo dục nuôi dạy con cái, các món ăn thực phẩm, chăm sóc tại nhà, thiết kế nhà ở , tự động phát triển, ngôn ngữ văn học, du lịch và những cuốn sách về trẻ em. Thư viện quốc gia Đài Trung đã tích lũy được bộ sưu tập đa dạng về khu vực Đông Nam Á  với gần 8.000 quyển sách. Bộ phận ngôn ngữ Đông Nam Á dành cho người mới nhập cư được bố trí  tại tầng thứ 4 khu vực chuyên ngôn ngữ nước ngoài, trước đó tầng thứ 3 của khu vực hoạt động đa văn hóa  triển lãm tài liệu về khu vực Đông Nam Á theo chủ đề văn hóa không theo định kỳ thời gian, bao gồm triển sách, triển lãm văn hóa..v.v.

(本館為因應新住民族群的增加,近年來也開始增購部分東南亞多元文化館藏資料。為配合新館建置「多元文化服務區」,本館於民國99年擬訂了「東南亞語文圖書資料徵集短、中、長程發展計畫」,計畫性地發展東南亞多元文化館藏資源,期提供優質的選書與購置管道,協助縣市公共圖書館在未來購置東南亞語文圖書資料,以服務縣市鄉鎮地區新住民閱讀需求。並獲得教育部「閱讀植根計畫」的補助,根據上述東南亞人口分佈與人數,評估設定館藏資源購置優先順序,目前正積極執行東南亞語文圖書資料的徵集,購置越南文等6種語文。東南亞國家語文資料類型與主題,目前本館蒐集越南、印尼、泰國、緬甸、菲律賓、馬來西亞等6種語文的館藏資源,類型包括:圖書、報紙、雜誌、視聽資料等,供在臺居留的東南亞籍讀者使用。館藏範圍包括:心靈成長、親子教養、食材料理,家庭保健、家居設計、自我激勵、語言文學、旅遊及兒童讀物等範疇之圖書。累計至今已有東南亞多元館藏圖書近8,000冊。本館東南亞新住民館藏部份設置在圖書館四樓外文專區,三樓樂齡書展區旁則有不定期的東南亞文化主題展,包括書展、文化展等。)