跳到主要內容

Perpustakaan Negara Maklumat Awam Perpustakaan Negara Maklumat Awam

Panduan laman web

Laman web ini direka mengikuti prinsip "Garis Panduan Kebolehaksesan Pembangunan Web (Acessible Web Development Guidelines)" yang dikeluarkan oleh Majlis Penyelidikan Eksekutif Yuan. Ia menyediakan ciri-ciri reka bentuk web tanpa halangan seperti: Titik Anchor(:::), Kunci Akses (Access Key), Navigasi Laman (Site Navigator), dll. Kunci Akses laman web ini adalah seperti berikut:
Alt + U: Bahagian atas bar menu, termasuk perkhidmatan seperti navigasi laman web, e-Surat dan lain-lain.
Alt + L: Bahagian link navigasi yang menyenaraikan link utama laman web ini.
Alt + B: Bahagian menu sekunder di tengah yang membentangkan fungsi utama link menu sekunder.
Alt + C: Bahagian kandungan utama yang membentangkan kandungan setiap halaman web.

Top