跳到主要內容

National Library of Public Information National Library of Public Information

Pamantayan sa Pagtatatag ng mga Kahon ng Librong M

Pamantayan sa Pagtatatag ng mga Kahon ng Librong M

Upang itaguyod ang pagbabasa at pag-aaral ng mga bagong imigrante at upang isakatuparan ang pagbabahagi ng koleksyon at mga rekurso ng aklatan, ang Pambansang Aklatan ng Pampublikong Impormasyon ay itinakda ang pamantayang ito upang magbigay sa mga institusyon at grupo ng mga kahon ng librong multi-kultural. Ang mga koleksyon ay available na i-book kabilang ang mga libro sa Vietnamese, Filipino, Thai, Burmese, Bahasa, Malay, Hindi, Cambodian, at Lao.

 

Lahat ng mga lokal na aklatan, paaralan, o grupo o komunidad na may kaugnayan sa mga imigrante ng Timog-silangang Asya ay maaari kaming sabihan at magpasa ng form ng aplikasyon para humiram ng mga kahon ng librong multi-kultural. Bawat kahon ay maglalaman ng 150 libro. Maaari silang humiling ng isang kahon sa bawat pagkakataon sa loob ng 90 araw at hindi ito nare-renew.

Top