跳到主要內容

National Library of Public Information National Library of Public Information

Iba Pang Mga Serbisyo

Mapa ng site

Ang website na ito ay idinisenyo batay sa mga tuntunin ng “Mga Gabay sa Paggawa ng Na-aaccess na Web” na ipinakita ni Executive Yuan ng Komisyon ng Pagsasaliksik, Paggawa, at Pagsusuri, partikular na ang pagbibigay ng mga na-aaccess na disenyo web kabilang ang mga locating point (:::), Access Key at Site Navigator…atbp.; ang setting para sa mga access key sa website na ito ay ang mga sumusunod:
Alt+U: Seksyon ng ibabaw na menu, kabilang dito ang mga serbisyong tulad ng sitemap at e-newsletter...atbp.
Alt+L: Seksyon ng gabay sa koneksyon, ang seksyon na ito ay nakalista sa mga pangunahing link ng website.
Alt+B: Seksyon ng gitnang sub-menu, ang seksyong ito ay ipinapakita ang mga sub-menu ng koneksyon para sa iba’t ibang pangunahing gawain.
Alt+C: Seksyon ng pangunahing nilalaman, ang aksyong ito ay ipinapakita ang nilalaman ng website para sa iba’t ibang pahina web.

Top