跳到主要內容

Thư viện Thông tin Công cộng Quốc gia Thư viện Thông tin Công cộng Quốc gia

Các mục phục vụ khác

Sơ đồ Website

Website này sử dụng thiết kế theo nguyên tắc “Quy phạm khai thác phát triển website không có trở ngại” theo quy định của Ủy ban nghiên cứu, phát triển và đánh giá Viện Hành chính Đài Loan, để cung cấp các thiết kế không trở ngại gồm điểm định vị (:::), phím truy cập nhanh (Access Key), sơ đồ trang web (Site Navigator), phím truy cập nhanh của website này được thiết lập như sau:
Alt+U: khu menu phía trên, bao gồm các dịch vụ như sơ đồ trang web, báo điện tử.
Alt+L: khu chỉ dẫn liên kết, khu này có liệt kê các liên kết chủ yếu của website này.
Alt+B: khu menu phụ ở giữa, khu này hiển thị các liên kết menu phụ của các chức năng chủ yếu.
Alt+C: khu nội dung chính, khu này hiển thị nội dung của các website.

Top