跳到主要內容

Thư viện Thông tin Công cộng Quốc gia Thư viện Thông tin Công cộng Quốc gia

Giới thiệu tóm tắt và diễn biến lịch sử

Giới thiệu tóm tắt và diễn biến lịch sử

Thư viện thông tin công cộng quốc lập được thành lập vào năm 1923, là một trong những thư viện công cộng được thành lập sớm nhất ở Đài Loan, đã trải qua các thời kỳ khác nhau gồm Thư viện châu Đài Trung (thời kỳ Nhật chiếm), Thư viện Đài Trung trực thuộc cấp tỉnh Đài Loan và Thư viện quốc lập Đài Trung. Tổng trụ sở thư viện mới được đưa vào sử dụng vào ngày 3 - 6 -2012, đồng thời vào ngày 1-1-2013 được đổi tên thành: “Thư viện thông tin công cộng quốc lập”, đối tượng phục vụ là người dân toàn quốc, có nhiệm vụ phụ đạo hướng dẫn thư viện công cộng các cấp trên toàn quốc, là thư viện công cộng kỹ thuật số quốc lập đầu tiên của Đài Loan. Tổng trụ sở được đặt tại đường Ngũ Quyền Nam khu Nam thành phố Đài Trung, có gồm 3 chi nhánh thư viện trực thuộc là Chi nhánh thư viện Lê Minh, Chi nhánh thư viên Tinh Vũ và Chi nhánh thư viện Trung Hưng. Trụ sở chính của Thư viện

 

thông tin công cộng quốc lập gồm có 5 tầng trên mặt đất, 2 tầng ngầm, với tổng diện tích sàn của các tầng là 41.797 m2; ngoài thu thập, tổ chức sắp xếp và sưu tầm các loại thông tin thư viện thực thể, nguồn thông tin kỹ thuật số để cung cấp cho người dân và phục vụ công tác học tập suốt đời; ngoài ra còn kết hợp không gian phục vụ vừa có tính thực thể vừa có tính ảo, cung cấp các hạng mục phụ vục theo độ tuổi và theo nhóm dân chúng. Với mô hình đọc mới hoàn toàn, cách khám phá độc đáo, chức năng nghỉ ngơi thư giãn đa dạng và môi trường học tập lâu dài thoải mái dễ chịu, cung cấp các khu vực khác nhau bao gồm đọc sách, khám phá thông tin, dịch vụ kỹ thuật số, triển lãm diễn giảng và huấn luyện..v…v, đồng thời mua và thiết lập nguồn dữ liệu kỹ thuật số dùng chung các thư viện công cộng toàn quốc, hy vọng trở thành thư viện có nội hàm REAL (Reading, Exploring, recreAtion, Learning), trở thành Trung tâm công nghệ đám mây Cloud về nguồn dữ liệu kỹ thuật số cho các thư viện công cộng toàn quốc, với hạng mục phục vụ bao gồm cả thực thể và dạng ảo, trở thành thư viện công cộng kết hợp cả chức năng thực và ảo.

SÁCH

Top